تفاوت میان نسخه‌های «لهستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸»