تفاوت میان نسخه‌های «دهستان خرقان (شاهرود)»

شاهرود
جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
(شاهرود)
* [[علی‌آباد (بسطام)|علی‌آباد]]
* [[گرجی (شاهرود)|گرجی]]
* [[میان‌آباد (شاهرود)|میان‌آباد]]
* [[قلعه محمدآقا]]
* [[کلامو]]