تفاوت میان نسخه‌های «عفونت دستگاه تنفسی»

افزودن {{منبع}} (توینکل)
(این یک صفحهٔ ابهام‌زدایی نیست.)
(افزودن {{منبع}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۶}}
'''عفونت دستگاه تنفسی''' به هر [[عفونت|عفونتی]] در دستگاه تنفسی اشاره دارد. عفونتی از این نوع غالباً به دو دستهٔ [[عفونت دستگاه تنفسی تحتانی]] و [[عفونت دستگاه تنفسی فوقانی]] تقسیم می‌شود. عفونت دستگاه تنفسی تحتانی مانند [[سینه‌پهلو]] غالباً خیلی جدی‌تر از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرماخوردگی‌ست.