تفاوت میان نسخه‌های «ریفلاکس ادراری»

ابرابزار
(ابرابزار)
(ابرابزار)
{{Infobox medical condition}} |
Name = Vesicoureteral reflux |
ICD10 = {{ICD10|N|13|7|n|10}} |
ICD9 = {{ICD9|593.7}} |
ICDO = |
Image = Ultrasound Scan ND 0119092150 0939241.png|
Caption = |
OMIM = |
OMIM_mult = |
MedlinePlus = ۰۰۰۴۵۹ |
eMedicineSubj = ped |
eMedicineTopic = ۲۷۵۰ |
DiseasesDB = ۱۳۸۳۵ |
MeshID = D014718 |
}}
'''ریفلاکس ادراری''' ({{lang-en|Vesicoureteral reflux}}) به معنی بازگشت ادرار از داخل مثانه به حالب است. درمان موارد ریفلاکس خفیف با دارو است ولی در صورت عدم بهبوددرمان اصلی، تنها درمان جراحی است.