تفاوت میان نسخه‌های «ویلیام بلیک»

 
== کتابشناسی ==
=== آثار ===
شعر لندن، «پیوند بهشت و دوزخ» در سال ۹۳-۱۷۹۰، «انقلاب فرانسه» در سال ۱۷۹۱، «آمریكا: یك پیش گویی» در سال ۱۷۹۳، «تصورات دختران آلبیون» در سال ۱۷۹۳، «ترانه های تجربه» در سال ۹۴-۱۷۹۳، «اروپا: یك پیش گویی» در سال ۱۷۹۴، «كتاب یوریزن» در سال ۱۷۹۴، «كتاب لوس» در سال ۱۷۹۵، «چهار زوآ» در سال ۱۸۰۴- ۱۷۹۵، «میلتون» در سال ۰۹-۱۸۰۴، و «بیت المقدس» در سال ۲۰-.۱۸۰۴
 
=== آثار ترجمه شده به فارسی ===
۱. ترانه‌های معصومیت، مجموعه شعر، ترجمه [[محمدصادق رئیسی]]، چاپ اول، ۱۳۹۴، نشر سولار.
کاربر ناشناس