تفاوت میان نسخه‌های «صفت»

۶ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
(به نسخهٔ 18443350 ویرایش Sharaky واگردانده شد: با توجه به اولین ویرایش، احتمالا تست بوده است. ویرایش دوم نیز مشکل فاصله دارد. (توینکل))
۴- «گان» مانند: گروگان، پدرگان
 
== صفاتصفت ترکیبیمرکب ==
صفاتی را که از ترکیب دو کلمه حاصل شود، مرکب یا صفت ترکیبی می‌گویند و اقسام آن به شرح زیر است:
۱- ترکیب تشبیهی که از به هم پیوستن مشبه به به مشبه یا مشبه به به وجه شبه حاصل شود، مثل: سروقد، مشک‌موی، [[گل‌رنگ]]، مشک‌بوی
۴

ویرایش