باز کردن منو اصلی

تغییرات

۶ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
۴- «گان» مانند: گروگان، پدرگان
 
== صفاتصفت ترکیبیمرکب ==
صفاتی را که از ترکیب دو کلمه حاصل شود، مرکب یا صفت ترکیبی می‌گویند و اقسام آن به شرح زیر است:
۱- ترکیب تشبیهی که از به هم پیوستن مشبه به به مشبه یا مشبه به به وجه شبه حاصل شود، مثل: سروقد، مشک‌موی، [[گل‌رنگ]]، مشک‌بوی
۴

ویرایش