تفاوت میان نسخه‌های «صفت»

۱۴ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
== صفت مرکب ==
صفاتی را که از ترکیب دو کلمه حاصل شود، مرکب یا صفت ترکیبی می‌گویند و اقسام آن به شرح زیر است:
۱- ترکیب تشبیهی که از به هم پیوستن مشبه به به مشبه یا مشبه به به وجه شبه حاصل می شود، مثل: سروقد، مشک‌موی،اندوهگین، [[گل‌رنگ]]، مشک‌بویمشک‌بوی، حق شناس
 
۲- ترکیب دو اسم بدون ادات: جفاپیشه، هنرپیشه
۴

ویرایش