تفاوت میان نسخه‌های «گزیده‌های زادسپرم»

(←‏منابع: لینک)
== منابع ==
تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. ''تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام''. تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶ ISBN 964-5983-14-2
 
== متن کتاب ==
* [http://iranshahrig.com/wp-content/uploads/2016/11/Gozidehaye-Zatsoparam-ebook-iranshahrig-com.pdf لینک متن کتاب گزیده‌های زادسپرم]
 
{{مزدیسنا}}