تفاوت میان نسخه‌های «محمد واعظ‌زاده خراسانی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
* گردآوری و تصحیح و انتشار مقالات کنگره شیخ طوسی در سه جلد و نیز کتاب رجال و فهرست شیخ طوسی از سوی آن کنگره در دو جلد.
* شرکت در تالیف [[جامع احادیث الشیعه]] اثر آیت‌الله بروجردی.
* طرح و مشارکت در تالیف کتاب «[[المعجم فی فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته]]» که زیر نظر وی در گروه قرآن بنیاد پژوهشهای اسلامی در دست تالیف بود و تاکنون سی و یک جلد از آن چاپ شده‌ است. استاد واعظ زاده، در ابتدا به عنوان یک کار تحقیقی در کنگره شیخ طوسی مباحث لغوی و بلاغی تفسیر التبیان شیخ طوسی را فیش برداری کردند. اما پس از مشخص شدن حجم انبوه کار تصمیم گرفته شد، تمام الفاظ قرآن را در کتاب های لغت، بلاغت و تفسیر مورد توجه قرار دهند که نتیجه آن شکل گیری اثر فاخری چون کتاب المعجم فی فقه لغة القرآن شد.<ref>{{یادکرد وب|نویسندهنام خانوادگی=اسلامی|نام=بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی|کد زباننشانی=fa|تاریخ=1395http:/08/11|وب‌گاه=|نشانی=www.islamic-rf.ir/news.aspx?np=n&yid=96|عنوان=سیبنیاد وپژوهش یکمینهای جلد از کتاب «المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغته» به چاپ رسیداسلامی|ناشر=www.islamic-rf.ir|بازبینی=2016-12-27}}</ref>
* طرح و مشارکت در تالیف کتاب «نصوص فی علوم القرآن » که در گروه قرآن آن بنیاد در دست تالیف است.
* طرح و مشارکت در تالیف کتاب «نصوص فی الاقتصاد الاسلامی کتابا و سنة و فقها» که در گروه اقتصاد الاسلامی آن بنیاد در دست تالیف است.
۳۷۵

ویرایش