باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۰٬۰۸۹ بایت حذف‌شده، ۲ سال پیش
جز
←‏ریشه‌شناسی و اعتقادات: حذف محتوای بدون منبع
 
کهکشان برطبق نمودار بالستیکی در حرکت وضعی همان‌طور که در شکل نشان داده شده، در اطراف مرکزش می‌چرخد. اختلافی بین مشاهدهٔ نمودار بالستیکی (نسبتا یکنواخت) و نمودار بالستیکی مستقر بر روی دانستن جرم ستاره‌ها و گازها در راه شیری (محو شدن نمودار بالستیکی) به ماده تاریک نسبت داد.
 
== ریشه‌شناسی و اعتقادات ==
{{بخش-ویکی‌سازی}}
 
بسیاری از آفرینش اسطوره‌ای در دور تا دور جهان وجود دارد که اساس راه شیری و نامش را توضیح می‌دهند. در اصطلاح انگلیسی یک ترجمه برای یونان باستان است که از لغت شیر گرفته شده‌است. همچنین منشأ این لغت کهکشان است. در یونان باستان، راه شیری توسط Hera وقتی که شیر خواره بود سبب شد.
 
در سانسکریت وچند زبان هند و آریایی، راه شیری Akash Ganga आकाशगंगा نامیده می‌شود. راه شیری در کتاب‌های مقدس و معروف هند از قبیل Puranas وGanges مقدس نگه داشته شده وراه شیری در وضعیت زمینی با آنالوگ نجومی ر مورد بررسی و تحقیق قرار داده شده‌است. هرچند، یک دوره Kshiraنیز نام دیگری برای راه شیری در نوشته‌های هندو استفاده می‌شود.
 
در زبان فارسی کهکشان که در واقع کاه کشان است از این شباهت ریشه می‌گیرد که مسیر کهکشان راه شیری مانند این است که کسی کاه را در رسن (طناب) بسته و بر زمین ریگ آلوده کشد و خطها از آن بر زمین پدید آیند، «کَه» مخفف کاه‌است. این گفتار به نقل از لغت نامه دهخدا می‌باشد.
 
در منطقه وسیعی از آسیای مرکزی به آفریقا، یک نام برای کهکشان راه شیری، کلمه‌ای برای «نی» ممکن است از افسانه Armenian باستان تهیه شده‌است ودر خارج به وسیله عرب‌ها انجام شده‌است. در چند اورالی، زبان ترکی، Fenno - Ugri، و در زبانهای بالتیک کهکشان راه شیری مسیر "پرندگان' نامیده می‌شود. از زمانی که معلوم شد راه مهاجرت پرندگان از راه شیری پیروی می‌کنند.Xi Qi نوشته مشهوری در بسیاری از فرهنگ آسیا در سرتاسر پل فصلی راه شیری توسط پرندگان شکل گرفت، معمولاً کلاغ‌ها و زاغ‌ها). نام چینی ان رودخانه سفید 银河 است که در سر تا سر آسیای شرق از جمله کره و ژاپن استفاده می‌شود. یک نام دیگر برای کهکشان راه شیری در چین باستان، مخصوصاً در شعر، رودخانه آسمانی天 汉 است. در ژاپن رودخانه سفید، به طور کلی کهکشان، سیستم رودخانه سفید یا رودخانه سمایی معنی می‌دهد در سوئد Vintergatan یا راه سفید نامیده می‌شود به این دلیل که ستاره‌ها در کمربند زمانی که زمستان خواهد رسید پیشگویی می‌کنند. در بسیاری از زبان ایبری کهکشان راه شیری رابه جاده قدیس James نام گذاشته‌است.
 
هم چنین بین تاریخ مشاهده کهکشان در Aristotal به ما در هواشناسی آگاهی می‌دهد. فیلسوفهای یونانی، Anaxagoras (500-428) (Democritus (۴۵۰–۳۷۰در نظر داشتند که ممکن است راه شیری مرکب از دور ستاره‌ها باشد. اگر چه Aristotal خودش معتقد است که راه شیری به وسیلهٔ "افروزش و بیرون دادن آتش در بسیاری از ستاره‌ها که بزرگ و متعدد وبه هم نزدیک بودند، سبب شد و این افروزش، در قسمت بالایی اتمسفر در منطقه‌ای از جهان که با حرکت‌های آسمانی پیوسته‌است، رخ داد. ستاره‌شناس عرب (۹۶۵–۱۰۳۷) Alhazenبه وسیله اولین تلاش در اندازه‌گیری و مشاهدهٔ زاویه شکست نور در کهکشان راه شیری را رد کرد و بنابراین مصمم بود که راه شیری هیچ شکست نوری ندارد. آن در زمین خیلی بعید که به اتمسفر وابسته نیست.
 
ستاره‌شناس ایرانی ابوریحان بیرونی پیشنهاد کرد که کهکشان راه شیری یک مجموعه از بیشمار ستاره‌های تار است. Andalusian Avempace پیشنهاد کرد که کهکشان راه شیری بسیاری از ستاره‌ها ساختگی است. اما یک تصویر کاملاً به هم پیوسته که اثر شکست در جو زمین را ایجاد می‌کند، پدیدار می‌شود. با استناد به مشاهدات خود، پیوستگی میان مشتری و مریخ در تاریخ (۱۱۰۶/۱۱۰۷ م) به عنوان مدرک. ابن خیام آل-جازیا پیشنهاد کرد که کهکشان راه شیری یک ده هزار ستاره‌های کوچک بسته‌ای باهم در ستاره‌های ثابت، در فلک است؛ و این ستاره‌های هستند که از سیاره‌ها بزرگتر هستند.
 
یک اثبات واقعی از کهکشان راه شیری که شامل بسیاری از آمدن ستاره‌ها در سال۱۶۱۰، زمانی است که از یک تلسکوپ برای مطالعه کهکشان راه شیری استفاده کردو پی بردند که از تعداد بسیاری از ستاره‌های کم رنگ و درشت تشکیل شده‌است. دریک مقاله درسال ۱۷۵۵، امونوئل کانت، نقشه‌ای بر روی کار قبلی توماس رایت اندیشید، (درست) که راه شیری ممکن است از چرخش تعداد زیادی از ستارگان باشد که توسط نیروی گرانشی وابسته به منظومه شمسی اما در مقیاس‌های بزرگ نگه داشته شده‌است. دیسک حاصل از ستاره‌ها باید به عنوان یک باند در آسمان از منظر ما در داخل دیسک به نظر رسد. کانت نیز بسیاری از سحابی‌های راکه ممکن است در آسمان شب از کهکشان خودمان جدا شود را در نظر گرفت.
اولین کوشش برای توصیف یک شکل از کهکشان راه شیری و موقعیت آن در درون خورشید، توسط ویلیام هرشل در ۱۷۸۵ از دقت بسیاری از ستارگان در مناطقی از آسمان پیدا بود. وی یک نمودار از شکل کهکشان با منظومهٔ خورشیدی در مرکز تولید کرد.
 
در سال ۱۸۴۵، لورد لوس یک تلسکوپ جدید ساخت و آن قادر بود بین شکل مارپیچ و بیضوی سحابی‌ها را تمییز قرار دهد. او همچنین یک منبع شخصی در بسیاری ازآن سحابی‌ها را ساخت و بدین اعتماد حدس قبلی کانت را اداره کرد.
 
در سال ۱۹۱۷، هبرکرتیس یک نو اختر sآندرومدا را در درون سحابی آندرومدا مشاهده کرد (موضوع آشفته M۳۱) در جستجوی ضبط عکاسی، او ۱۱ نو اختر پیدا کرد. کرتیس شناخت که نو اختر بودند، میانگین ۱۰ برابر بزرگتر وکم نورتر از آنهایی که در داخل کهکشان ما رخ داده بودند. با یک نتیجه، او قادر بود با یک تخمین مسافت ۱۵۰۰۰۰پارسک مطرح کند. او یک توضیح دهنده برای فرضیه «عالم جزیره‌ای» شد، که اثبات کرد سحابی‌های مارپیچ واقعاً کهکشان‌های مستقل بودند. در۱۹۲۰ یک مناظرهٔ بزرگی دربین مکانHarlow و Heber، دربارهٔ ماهیت راه شیری، سحابی‌های مارپیچ، کهکشان خارجی درابعاد کیهانی، برای حمایت از ادعای خودش که سحابی بزرگ آندرومدا یک کهکشان خارجی است، صورت گرفت. کرتیس پیدایش یک باند سیاه شبیه ابرهای گردوخاک در کهکشان راه شیری را مورد لحاظ قرار داد، و همچنین قابل تغییر دوپلر.
دراوایل ۱۹۲۰ ادوین هابل یک ماده‌ای را بوسیلهٔ تلسکوپ جدید کشف کرد؛ که قادر بود قسمت‌های بیرونی بسیاری از سحابی مارپیچ از جمله:جمع‌آوری ستاره‌های شخصی و شناسایی بسیاری از متغییرهای قیفاروسی را برطرف کند. بدین گونه به او اجازه داد که مسافت سحابی‌ها را تخمین بزند. او بعلاوه به قسمت‌های فاصله دار راه شیری دست پیدا کرد. در۱۹۳۶هابل یک تقسیم‌بندی سیستمی برای کهکشان انجام داد که تا به امروز استفاده می‌شود. دنباله هابل.
* کهکشانی دستگاه مختصات
* هاله ماده تاریک
* ابر اسمیت
* ثابتهای اورت
* شکاف بزرگ، ابر گرد و غبار مولکولی بین سیستم خورشیدی و بازوی صورت فلکی قوسی از کهکشان راه شیری قرار گرفته که به نظر می‌رسد تقسیم کهکشان راه شیری به دو خط بیش از یک سوم از طول آن است.
* Milk way @ خانگی، پروژه محاسبات توزیع شده‌است که برای تولید بسیار دقیق سه بعدی مدل پویا از ستاره جاری در مجاورت فوری از کهکشان راه شیری ما تلاش می‌کند.
 
== تعداد سیاره‌ها ==