تفاوت میان نسخه‌های «جنوب آفریقا»

== محیط زیست ==
جنوب افریقا از نظر نواحی بوم شناختی گستردگی فراوانی دارد: چمن زارها، بوشولدها(Bushvelds)، کاروها (Karoos)، گرمدشتها (Savannas) و رودکناری ها (Riparian zones). هرچند به دلیل از دست دادن زیستگاه (ناشی از تراکم جمعیت انسانی و یا توسعه صادرات محور)، اختلال قابل توجهی در برخی مناطق به وجود آمده است، هنوز گونه های وحشی متنوعی به جای مانده اند: کرگدن سفید، شیر، پلنگ، ایمپالا (Impala)، کودو (Kudu)، کل یالدار آبی‌رنگ (Blue wildebeest)، میمون وروت (Vervet monkey) و فیل. این فلات پیچیده باعث شده است ساختار کوهستانی عطیمی در مرزهای جنوب آفرقا به وجود آید.
 
در جنوب افریقا معضلاتی زیست محیطی از جمله آلودگی هوا و بیابان زایی به وجود آمده است.
 
۱۴

ویرایش