تفاوت میان نسخه‌های «ملک منصور میرزا»

صفحه‌ای تازه حاوی « ''' شاهزاده ملک منصور میرزا ''' شاهزاده ملک منصور میرزا پسر سی و ششم فتحعلی شا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی « ''' شاهزاده ملک منصور میرزا ''' شاهزاده ملک منصور میرزا پسر سی و ششم فتحعلی شا...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس افزودن القاب افزودن نویسهٔ تکراری
(بدون تفاوت)
۷۵

ویرایش