اصل سادگی: تفاوت میان نسخه‌ها

تصحیح ترجمه
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(تصحیح ترجمه)
'''ساده نگاهش دار، احمقانهاحمق'''، یا'''انجام کار به ساده ترین و بدیهی ترین روش''' یا '''اصل کیس''' {{انگلیسی|{{کوته‌نوشت|KISS|Keep it simple, Stupid}} principle}} عنوان اصلی است که توسط [[کلی جانسون]] {{انگلیسی|Kelly Johnson}} معرفی شد. صورت‌های مختلفی که برای این [[سرنام]] ذکر شده‌است شامل عبارات زیر می‌باشد:
* «Keep it short and simple»
* «Keep it simple and stupid»
کاربر ناشناس