حمید مجتهدی: تفاوت میان نسخه‌ها

نام همسر فعلي ايشان
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(نام همسر فعلي ايشان)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|گفتاورد= دوربین من به ایران تعظیم می‌کند.
|imdb_id = ۱۱۸۱۹۷۳
|همسر = [[آذرفاطمه مهدی‌قلی‌خانیمهدوي نژاد]] (سابق)
فرزند مونا: مجتهدیاميرحسين مجتهدي
}}
 
کاربر ناشناس