تفاوت میان نسخه‌های «زبان تاتی ایران»

بدون خلاصه ویرایش
|name=تاتی
|nativename= Tâti Zobun{{سخ}}تاتی زبون
|states= استان‌های [[استان قزوین|قزوین]]{{•}} [[استان البرز|البرز]]{{•}} [[استان تهران|تهران|کیلان| دماوند]]{{•}} [[استان اردبیل|اردبیل]]{{•}} [[استان گیلان|گیلان]]{{•}} [[استان خراسان شمالی|خراسان شمالی]]{{•}} [[روستای وفس]]{{•}} [[استان زنجان|زنجان]]{{•}} [[استان آذربایجان شرقی|آذربایجان شرقی]]
|region=شمال [[ایران]]
|speakers= ۴۰۰ هزار<ref>'''Ethnologue''', Languages of the World: Tati people including [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=avd Alviri-Vidari], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=esh Eshtehardi], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=goz Gozarkhani], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=hrz Harzani (Population: 28.100 in 2000)], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=xkp Kabatei], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=xkj Kajali], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=kgn Karingani (Population: 17.600 in 2000)], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=xkc Kho’ini], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=okh Koresh-e Rostam], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=vmh Maraghei], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=rat Razajerdi], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=rdb Rudbari], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=shm Shahrudi], [http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=tks Takestani (Population: 220,000)] and