تفاوت میان نسخه‌های «مفصل»

۱۸۷ بایت حذف‌شده ،  ۴ سال پیش
(ابرابزار)
* مفاصل غیرمتحرک (synarthrosis): حرکت کم یا بدون حرکت هستند. بیشتر مفاصل لیفی سینارتروز هستند. (مثل [[جمجمه]])
* مفاصل نیمه‌متحرک (amphiarthrosis): حرکت کمی میسر است. بیشتر مفاصل غضروفی در این دسته‌اند. (مثل [[مهره]]‌ها)
* مفاصل متحرک (diarthrosis): حرکات گوناگون میسر است. همه مفاصل متحرک، زلاله‌ای (سینوویال) هستند.
* مفاصل متحرک (diarthrosis): حرکات گوناگون میسر است. همه مفاصل متحرک، زلاله‌ای (سینوویال) هستند. مفاصل زلاله‌ای را به نوبه خود بنا بر نوع حرکت بدین‌گونه دسته‌بندی می‌کنند: ۱ - [[مفصل لغزنده|لغزنده]] یا مسطح. ۲ - [[درجه آزادی (مکانیک)|یک‌محوری]] ([[مفصل لولایی|لولایی]]{{•}} [[مفصل پاشنه‌ای|پاشنه‌ای]]). ۳ - [[درجه آزادی (مکانیک)|دومحوری]] ([[مفصل لقمه‌ای|لقمه‌ای]]{{•}} [[مفصل زینی|زینی]]) و ۳- [[درجه آزادی (مکانیک)|سه‌محوری]] ([[مفصل توپی|توپی]])<ref>Henry Gray (1887) Anatomy, descriptive and surgical p.220</ref>
 
===بر پایه محور حرکت===
مفصل‌هامفاصل زلاله‌ای را می‌توانبه هم‌چنیننوبه برخود پایه تعداد آسه‌های (محورهای) حرکت دسته‌بندی کرد. در این نوع دسته‌بندی، مفصل‌های زلاله‌ایبنا بر حسب نوع حرکت به چندینچهار دستهگونه تقسیمدسته‌بندی می‌گردندمی‌کنند. این حرکات بر حسب شکل سطوح مفصلی است که به مفصل اجازه می‌دهد دور یک آسه (محور) یا دو آسه و یا چند آسه لغزش و یا حرکت نمایند. گونه‌های مفصل در این تقسیم‌بندی عبارتند از<ref>Platzer, Werner (2008) Color Atlas of Human Anatomy, Volume 1, p.28</ref>:
 
* مفاصل متحرک (diarthrosis): حرکات گوناگون میسر است. همه مفاصل متحرک، زلاله‌ای (سینوویال) هستند. مفاصل زلاله‌ای را به نوبه خود بنا بر نوع حرکت بدین‌گونه دسته‌بندی می‌کنند: ۱ - [[مفصل لغزنده|لغزنده]] یا مسطح. ۲ - [[درجه آزادی (مکانیک)|یک‌محورییک‌آسه‌ای]] ([[مفصل لولایی|لولایی]]{{•}} [[مفصل پاشنه‌ای|پاشنه‌ای]]). ۳۲ - [[درجه آزادی (مکانیک)|دومحوریدوآسه‌ای]] ([[مفصل لقمه‌ای|لقمه‌ای]]{{•}} [[مفصل زینی|زینی]]) و ۳- [[درجه آزادی (مکانیک)|سه‌محوریچندآسه‌ای]] ([[مفصل توپی|توپی]]) ۴ - [[مفصل لغزنده|لغزنده]] یا مسطح.<ref>Henry Gray (1887) Anatomy, descriptive and surgical p.220</ref>
الف- مفصل‌های یک آسه‌ای: در این مفصلها حرکت دور یک [[آسه]] انجام می‌گیرد این آسه ممکن است بصورت عرضی باشد. حرکت عمده در این مفصلها خم شدن و باز شدن می‌باشد. مانند مفصل آرنج
 
شرح بیشتر:
 
الف۱- مفصل‌های یک آسه‌اییک‌آسه‌ای: در این مفصلها حرکت دور یک [[آسه]] انجام می‌گیرد این آسه ممکن است بصورت عرضی باشد. حرکت عمده در این مفصلها خم شدن و باز شدن می‌باشد. مانند مفصل آرنج
در حالت دیگر آسه بصورت طولی است که نمونه آن در مفصلهای چرخشی دیده می‌شود مانند مفصل اطلسی آسه‌ای.
 
ب۲- مفصل‌های دو آسه‌ایدوآسه‌ای: در این مفصلها حرکت در دو آسه انجام می‌گیرد که این دو آسه بصورت افقی و عمود برهم می‌باشند. در این مفاصل علاوه بر حرکتهای خم شدن و باز شدن حرکتهای دور شدن و نزدیک شدن به بدن نیز دیده می‌شود، ولی حرکت چرخش آسه‌ای وجود ندارد.
 
نمونه این مفصل‌ها یکی [[مفصل لقمه‌ای]] (کندیلار) می‌باشد که در آن یک سطح کروی ([[کوژ]]) یا لقمه در یک گودی بیضی‌شکل (کاو) قرار می‌گیرد. این مفصلها با وجود اینکه کم و بیش شبیه به نمونه دوم مفصلهای لولائی هستند ولی حرکت بیشتری را اجازه می‌دهند. مانند مفصل زانو.
در این مفصلهامفصل‌ها سطح‌های مفصلی متقابلاً در دو جهت کاو و کوژ می‌باشند مانند [[مفصل زینی|مفصل‌های زینی]] (مفصل مچ دستی و قلمی شست در انسان).
نمونه سوم، مفصلهای بیضی شکل هستند که لبه مفصل بیضی شکل است مانند مفصل پیش بازویی مچ دستی که در آن مفصلی در یک جهت طویلتر از جهت دیگر بوده و عمود می‌باشند.
 
ج۳- مفصل‌های چند آسه‌ایچندآسه‌ای:
در این مفصلهامفصل‌ها حرکت دور چند آسه انجام می‌گیرد یعنی علاوه بر حرکتهای خم شدن و بازشدن و نزدیک شدن و دور شدن حرکت چرخشی آسه نیز وجود دارد.
نمونه آن مفصل‌های توپی هستند که در آن یک سطح کروی شکل در داخل گودی استخوان دیگر حرکت نمی‌کند. مانند مفصل [[ران]] و یا شانه.
 
د۴- مفصل‌های لغزنده (مسطح یا صاف):
در این مفصلهامفصل‌ها سطوح مفصلی متقابل تقریباً مسطح می‌باشند. حرکت در این مفصلها بصورت لغزیدن و یا سریدن یک سطح روی سطح دیگر انجام می‌گیرد. حرکت این مفصلها اغلب بعلت وجود کپسول تنگ مفصلی یا لیگامنتها و یا زائده‌های مختلف محدود می‌باشند. این نوع مفصل را در مفصل بین استخوانچه‌های مچ دست و یا بین زائده‌های مفصلی مهره‌ها می‌توان دید.
 
== آسیب‌شناسی مفاصل ==
۱۴۹٬۷۹۷

ویرایش