تفاوت میان نسخه‌های «حزب کارگران کردستان»

جز
پرونده:KONGRA - GEL - -2003- - Kongra Gelê Kurdistan.png|از سال ۲۰۰۳-۲۰۰۵
پرونده:Flag of KADEK.png|سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۴
پرونده:PARTÎYAFlag KARKERÊNof KURDISTANKurdistan (PKK)Workers' Party 1995.png|بین سال‌های ۱۹۹۵-۲۰۰۰
پرونده:PKK1984.png|در سال ۱۹۸۴
</gallery>
۴۳۴

ویرایش