باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|screenshot =
|caption =
|extension = .wrl</code>&nbsp;(plain){{سخ}}<code>.wrz</code>&nbsp;(compression)
|mime = model/vrml{{سخ}}x-world/x-vrml{{سخ}}application/x-cc3d
|type code =
اعضای گروه سامانهٔ پاسخگویی، مدیران
۲۹٬۳۶۸

ویرایش