تفاوت میان نسخه‌های «نخستین پیروان بهاءالله»

جز
# ملا علی اکبر (شهمیرزادی)، حاجی آخوند
# ملا محمد (قائنی)، نبیل‌اکبر
# [[حاجی میرزا محمدمحمدتقی تقی وکیل الدولهوکیل‌الدوله]]
# میرزا محمد تقی،محمدتقی ابن ابهر
# ملا [[نبیل زرندی|محمد زرندی]] مشهور به «نبیل»
# شیخ کاظم سمندر