تفاوت میان نسخه‌های «نخستین پیروان بهاءالله»

جز
# ملا علی اکبر (شهمیرزادی)، حاجی آخوند
# ملا محمد (قائنی)، نبیل‌اکبر
# [[محمدتقی وکیل‌الدوله|میرزا محمدتقی وکیل‌الدوله]]، [[خویشاوندی هم‌نیایی|پسردایی]] [[سید علی‌محمد باب]]
# میرزا محمدتقی ابن ابهر
# ملا [[نبیل زرندی|محمد زرندی]] مشهور به «نبیل»