باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 18677904 توسط Modern Sciences (بحث)
{{حذف سریع|سرشناسی فرد یا موضوع مقاله را نشان نمی‌دهد.}}
 
{{جعبه اطلاعات سیاست‌مدار
| نام = سید مهدی خدایی
۲۱۸

ویرایش