تفاوت میان نسخه‌های «سیستم فایل‌بندی»

 
در شکل رسمی‌تر، یک سیستم پرونده یک [[پایگاه‌داده]] تک‌ کاره برای انباشت، سازمان‌دهی، دستکاری و بازیابی [[داده]]‌ها است.
== جنبه های سیستم پروندهای ==
 
=== مدیریت فضا ===
''توجه: این موضوع فقط به سیستم های پرونده ای استفاده شده در دستگاه های ذخیره گاه اعمال میگردد.''
[[پرونده:100_000-files_5-bytes_each_--_400_megs_of_slack_space.png|قاب|<br>
]]
سیستم های پرونده ای فضا را به شکل تکه تکه ای اختصاص میدهند که معمولا به صورت چندین واحد فیزیکی در دستگاه است. سیستم پرونده ای عهده دار سازماندهی [[پرونده (رایانه)|پرونده ها]] و [[دایرکتوری (رایانه)|فهرست های راهنما]] و پیگیری اینکه کدام نواحی رسانه متعلق به کدام پرونده است و کدام بخش ها استفاده نمیشوند. برای مثال در اپل داس (Apple DOS) در اوایل دهه 1980، بخش های 256 بایتی در فلاپی دسیک های 140 کیلوبایتی از روش نقشه ی مسیر/بخش (track/sector map) استفاده میکردند.
{{مدرک|date=September 2012}}
 
این نتایج در فضای استفاده نشده زمانی که یک فایل را دقیق متعدد از تخصیص واحد گاهی اوقات به عنوان ''[[پارگی (علوم رایانه)|شل کردن فضا]]''. برای 512 بایت تخصیص متوسط فضای استفاده نشده است 256 بایت. برای 64&#x20;KB خوشه متوسط فضای استفاده نشده است 32&#x20;KB. اندازه تخصیص واحد انتخاب شده است که فایل سیستم ایجاد شده است. انتخاب تخصيص اندازه بر اساس میانگین حجم فایل ها انتظار می رود در فایل سیستم می تواند به حداقل رساندن مقدار فضای غیر قابل استفاده است. اغلب به طور پیش فرض تخصیص ممکن است ارائه مناسب استفاده است. انتخاب یک تخصیص اندازه خیلی کوچک است که در نتیجه بیش از حد سربار اگر سیستم فایل حاوی بیشتر فایل های بسیار بزرگ است.
 
 
 
این موضوع باعث ایجاد فضاهای استفاده نشده میشود وقتی که یک پرونده دقیقا چندین واحد تخصیص را شامل نمیشود، گاهی اوقات به شکل [[پارگی (علوم رایانه)|فضای سست]] ارجاع داده میشود. برای یک تخصیص 512 بایتی، میانگین فضای استفاده نشده 256 بایت است. برای خوشه های 64 کیلوباتی، میانگین فضای استفاده نشده 32 کیلوبایت است. اندازه ی واحد تخصیص وقتی انتخاب میشود که سیستم پرونده ای ایجاد گردد. انتخاب واحد تخصیص بر اساس میانگین اندازه ی پرونده هایی که انتظار می رود در سیستم پرونده ای باشد، میتواند مقدار فضای غیر قابل استفاده را به حداقل برساند. غالبا تخصیص پیش فرض میتواند کاربرد مناسبی فراهم کند. انتخاب یک واحد یک اندازه تخصیص که بسیار کوچک است باعث هزینه بیش از حد میشود اگر سیستم پرونده ای غالبا متشکل از پرونده های بسیار بزرگ باشد
 
 
[[رده:فایل سیستم‌های رایانه]]
 
== منابع ==