تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»

جز
ربات:اصلاح مقاله با استفاده از AWB
جز (ربات:اصلاح مقاله با استفاده از AWB)
جدول زیر فهرست خلاصه ای از [[سنگواره|سنگواره های]] [[نخستی‌سانان]] مرتبط با [[تکامل انسان]] را نمایش می دهد. هزاران سنگواره تا کنون در این زمینه یافت شده است که اغلب به شکل بخش هایی از بدن کامل مانند برخی استخوان ها یا دندان بوده و جمجمه ها و اسکلت های کامل کمیاب است <ref>{{cite web|title=Prominent Hominid Fossils|url=http://www.talkorigins.org/faqs/homs/specimen.html|accessdate=2006-08-31}}</ref> جدول زیر را نمی توان معرف فهرستی جامع دانست بلکه صرفا نشان دهنده برخی سنگواره های مهم یافت شده در این زمینه است. سنگواره ها بر حسب قدمت تخمین زده شده برای آنان با روش [[قدمت سنجی رادیومتری]] ویا [[قدمت سنجی افزایشی]] مرتب شده اند و گونه های مربوط به سنگواره ها با توجه به اجماع علمی برای گونه مربوط به سنگواره ارائه شده است. در مواردی که اجماع علمی برای گونه مربوطه وجود ندارد به سایر گزینه های محتمل نیز اشاره شده است.
 
==اواخر [[میوسن]]==
|-
|
|[[KNM-ER 62003]]<ref name="Meave G. Leakey 2012"/>
|[[KNM-ER 62003]]<ref name="Meave G. Leakey 2012">Meave G. Leakey, Fred Spoor, M. Christopher Dean, Craig S. Feibel, Susan C. Antón, Christopher Kiarie & Louise N. Leakey. 2012. New fossils from Koobi Fora in northern Kenya confirm taxonomic diversity in early Homo. Nature 488, 201–204 (9 August 2012) doi:10.1038/nature11322</ref>
| ١/٧٨ تا ١/٩ میلیون سال
|[[انسان رودولفی]]
|-
|
|[[KNM-ER 60000]]<ref name="Meave G. Leakey 2012"/>
|[[KNM-ER 60000]]<ref name="Meave G. Leakey 2012">Meave G. Leakey, Fred Spoor, M. Christopher Dean, Craig S. Feibel, Susan C. Antón, Christopher Kiarie & Louise N. Leakey. 2012. New fossils from Koobi Fora in northern Kenya confirm taxonomic diversity in early Homo. Nature 488, 201–204 (9 August 2012) doi:10.1038/nature11322</ref>
| ١/٧٨ تا ١/٩ میلیون سال
|[[انسان رودولفی]]