راهبری شرکتی: تفاوت میان نسخه‌ها

افراد متخصص را معرفی کرده ام.
بدون خلاصۀ ویرایش
(افراد متخصص را معرفی کرده ام.)
، اصول بنیادی راهبری شرکتی را در قالب شش اصل زیر تبیین کرده است:
 
::سمیرا قاسمی دانشجوی ارشد حسابرسی تهران هم نظرات مفیدی در این باره دارد.
:::::# اطمینان دادن نسبت به وجود زیربنایی برای چهارچوب راهبری شرکتی اثربخش؛
:::::# حقوق سهامداران و برخورد برابر با آن‌ها و کارکردهای کلیدی مالکیتی؛
کاربر ناشناس