راهبری شرکتی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش گشاز (بحث) به آخرین تغییری که 188.118.85.240 انجام داده بود واگردانده شد
(معرفی بنیانگذاران در ایران)
جز (ویرایش گشاز (بحث) به آخرین تغییری که 188.118.85.240 انجام داده بود واگردانده شد)
[[پرونده:Oecd-logo.png|قاب|[[سازمان همکاری و توسعه اقتصادی]] http://www.oecd.org/]]
'''راهبری شرکتی''' یا '''راهبری بنگاه''' یا '''حاکمیت شرکتی''' یا '''حاکمیت بنگاه'''، طبق تعریف ارائه شده از سوی [[سازمان همکاری و توسعه اقتصادی]] <ref>http://www.oecd.org/</ref>، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار '''راهبری شرکتی''' توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان – مثل [[هیئت مدیره]]، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان - را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.<ref>http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778</ref>
 
راهبری شرکتی در ایران توسط اساتید برجسته دانشگاه تهران محمد دهقان و ایمان خلیل طهماسبی و به سرپرستی سمیرا قاسمی استاد نمونه دانشگاه هاروارد در سال 1395 بنیانگذاری شد و هم اکنون نیز پس از پیگیری اساتید نامبرده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الزامی میباشد.
 
نشریه ''اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی : گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰، سپتامبر ۲۰۱۵'' (OECD)، ترجمه [[شاهین احمدی]]<ref>http://donya-e-eqtesad.com/news/1079912/</ref> <ref>http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4413183&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author</ref> <ref>http://sena.ir/Sena__35862__%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.Se</ref> <ref>http://www.boursepub.ir/p/1285/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C</ref>
، اصول بنیادی راهبری شرکتی را در قالب شش اصل زیر تبیین کرده است.اس
 
:::::# اطمینان دادن نسبت به وجود زیربنایی برای چهارچوب راهبری شرکتی اثربخش؛