استخوان پاشنه: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(قابل درک نمودن)
(ابرابزار)
Name = استخوان پاشنه |
Latin = Os calcaneum, os calcis |
GraySubject = 63۶۳ |
GrayPage = 263۲۶۳ |
Image = Calcaneus03Calcaneus lateral viewanimation01.pnggif |
Caption = Subtalar Joint |
Image2 = Gray266.png |
MeshNumber = A02.835.232.043.300.710.300 |
}}
استخوان پاشنه یا کالکانئوس (Calcaneus) در ناحیه پاشنه پا قرار دارد. [[تاندون آشیل]] به خلف این استخوان میچسبدمی‌چسبد.
 
کف پای انسان مجموعاً از 26۲۶ استخوان تشکیل شده است. دو استخوانی که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان هایاستخوان‌های [[تالوسقاپ]] و استخوان پاشنه پا یا کالکانئوس را روی هم رفته هیندفوت Hindfoot یعنی پشت پا می نامندمی‌نامند. جلوتر از این دو استخوان گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر قرار دارند که به آنهاآن‌ها استخوان[[استخوان‌های هایمچ تارس میگویندپا]]می‌گویند.
 
پای انسان در ناحیه مچ و پایینتر مرکب از هفت استخوان می‌باشد که بزرگ ترینبزرگ‌ترین آن استخوان پاشنه بوده و تا حدودی بیشترین وزن بدن را نیز تحمل می‌کند و در بخش ابتدای [[کف پا]]، پیش از قوس آن قرار دارد. ساختارش نسبتاً به شکل [[مکعب مستطیل]] است و در اطراف آن بست‌ها (رباط‌ها) و عضله‌های زیادی واقع شده‌اند. چنانچه در این استخوان، یک زایدهزائده خرد پدیدار گردد، دردناک شده و نهایتاً [[راه رفتن]] را مختل می‌سازد.
 
== نگارخانه ==
۱۶۰٬۳۸۲

ویرایش