باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-#ccccff +#b3ccff)
|-
|۴||align=Right| {{flagIOCteam|FIN|تابستانی ۱۹۲۰}} ||۱۵||۱۰||۹||۳۴
|-style="background:#ccccffb3ccff"
|۵||align=Right| {{flagIOCteam|BEL|تابستانی ۱۹۲۰}} ||۱۴||۱۱||۱۱||۳۶
|-