تفاوت میان نسخه‌های «رده:کانو و کایاک در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲»