تفاوت میان نسخه‌های «ایزوتوپ پرتوزا»

←‏بمباران نوترونی: اشتباهات اصلاح شد
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Strontium-90 > استرانسیم ۹۰ (۸.۱))
(←‏بمباران نوترونی: اشتباهات اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
==== بمباران نوترونی ====
در بمباران نوترونی، هسته‌های پایدار مورد هدف که یک نوترون جذب می‌کنند، حاصل این بر هم کنش تولید یک رادیو ایزوتوپ غنی شده از نوترون می‌باشد. لذا رایج ترین واکنش طی فرایند فوق واکنش گاما n است. بسیاری از رادیو ایزوتوپ‌های مهم در صنعت مثل کبالت-۶۰ و ایریدیم-۱۹۲ از طریق همین واکنش روی هسته‌های پایدار کبالت-۵۹ و ایریدیم-۱۹۱ انجام می‌پذیرد.
وجود طیف وسیعی از فلاکس شار نوترون در محدوده نوترون در ثانیه بر سانتیمتر مربع، دسترسی نسبی به انرژی‌های متفاوت از نوترون و قابلیت تولید رادیو ایزوتوپ‌های متنوع بدلیل سطح مقطع مناسب اکثر ایزوتوپ‌ها و همچنین وجود امکانات جانبی، سهولت این استفاده را میسر می‌سازد. احتمالا ممکن است از راکتورهای قدرت هم برای تولید برخی از رادیو ایزوتوپ‌ها با نیمه عمر طولانی، مقیاس زیاد، اکتیویته بیشتر استفاده گردد.
<center>
'''(پایدار) 81Rb→81Kr→81Kr'''
کاربر ناشناس