تفاوت میان نسخه‌های «ایران ورزشی»

حروفچيني: سميه مهدي‌پور، زهرا نيكبخت و نسرین کاظمی <ref name="newspaper.iran-varzeshi.com">{{یادکرد وب|نشانی=http://newspaper.iran-varzeshi.com/Html/Item/4|عنوان= درباره ما| ناشر = ایران ورزشی |تاریخ بازبینی= ۹ دی ماه ۱۳۹۵}}</ref>
==واقعیت مجازی==
روزنامه ایران ورزشی از تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ استفاده از قابلیت [[واقعیت مجازی|واقعیت مجازی]] را در صفحات این روزنامه آغاز کرد .آوا نام نرم افزاری است که ایران ورزشی خدمت [[واقعیت مجازی|واقعیت مجازی]] را بر اساس آن ارایه می دهد . روزنامه ایران ورزشی با بیان متن زیر خدمت واقعیت افزوده آوا را معرفی کرده است . در فصلی تازه روزنامه ایران ورزشی با افزودن ویژگی های جدید و تغییرات گرافیکی سعی دارد جذابیت خواندن و اخبار رویدادهای ورزشی را به مخاطبان هدیه کند . این بار خواندن با دیدن همراه شده اند. <ref name="روزنامه ایران ورزشی">{{یادکرد روزنامه |شماره=۵۴۵۶ |نشانی=http://newspaper.iran-varzeshi.com/?nid=5456&type=0|عنوان= استفاده روزنامه ایران ورزشی از قابلیت واقعیت افزوده| روزنامه =[[روزنامه ایران ورزشی]]|تاریخ =۲۱ شهریور۱۳۹۵|صفحه=1}}</ref>
 
== منابع ==