باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Aigle Azur > ایگل آزور (۸.۱)
{{مقاصد پروازی
<!-- -->
| [[Aigleایگل Azurآزور]] | [[فرودگاه هواری بومدین]]، [[فرودگاه بین‌المللی محمد بوضیاف]]، [[فرودگاه اس سینیا وهران]]، [[فرودگاه این ارنات]]
<!-- -->
| [[هواپیمایی الجزایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی محمد بوضیاف]]
۳۰۳٬۲۱۲

ویرایش