شجره‌نامه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(←‏نمایش ها: غلط املایی تصحیح شد، به جای هدف نوشته شده بود حدف)
[[پرونده:Waldburg Ahnentafel.jpg|بندانگشتی|چپ]]
'''تبارنامه''' یا '''شجره‌نامه''' یا '''دودمانه''' یا '''نسب‌نامه''' فهرست منظمی‌است که نسبت افراد با یک‌دیگر را نشان می‌دهد؛ رایج‌ترین این نسبت‌ها، نسبت پدر و فرزندی‌است. در این گونه تبارنامه، در یک [[خانواده]]، نام پدران و فرزندان را به ترتیب پشت سر هم قرار می‌دهند. دوره زندگی هر فرد را تا وقتی که جای خود را به دیگری بدهد، [[نسل]] می‌نامند که واژه آن به معنی فرزند است.
 
تبارنامه فقط دربردارنده فهرست پدران و فرزندان نیست بلکه برادران را نیز می‌توان در آن نشان داد. مثلاً پس از گذشت یک نسل، برادران برای نسل بعدی به صورت [[عمو]] درمی‌آیند. در تبارنامه پدران و فرزندان پشت سرهم قرار می‌گیرند؛ در حالی که برادران در یک ردیف در کنار هم واقع می‌شوند.
 
یک تبارنامه دربرگیرنده گروهی از انسان‌هاست که با یک‌دیگر پیوند [[خویشاوندی]] دارند. در وهله اول، تبارنامه بیانگر نسبت انسان‌ها با یک‌دیگر است. نسب‌نامه ساده‌ترین وسیله برای نشان‌دادن روابط افراد خویشاوند اعم از خویشاوندان نسبی و خویشاوند سببی‌است.
از آن‌جا که هر فرد دارای یک [[تاریخ تولد]] و یک تاریخ مرگ است، یا فرمان‌روایان برای مدتی معین حکم‌روایی می‌کنند، تبارنامه آسان‌ترین راه برای نشان دادن ترتیب افراد، فرمان‌روایان و حاکمان است. واژه [[سلسله]] به معنی زنجیر، بر اساس تبارنامه برای پادشاهانی استفاده می‌شود که مانند حلقه‌های زنجیر با یک‌دیگر مربوط و متصل هستند. این ارتباط و اتصال، در تبارنامه، نمود می‌یابد.
 
تبارنامه‌ها چهارچوبه مناسبی برای ارائه و شناخت رویدادهای تاریخی هستند. دومین کاربرد تبارنامه‌ها، بازشناسی افراد هم‌نام از یک‌دیگر بوده‌است. یادگیری از این روش بازشناسی هنوز در بین [[عرب|عرب‌ها]]‌ها وجود دارد که برای مشخص کردن افراد از نام پدرشان استفاده می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند فلان بن بهمان یا فلانة بنت بهمان. در بین عرب‌ها استفاده از کنیه نیز رایج است؛ معمولاً یک مرد خود را به اسم فرزند خود می‌شناساند مثلاً خود را ابوفلان می‌داند. یک زن نیز خود را به اسم بزرگ‌ترین فرزندش ام فلان می‌خواند. امروزه در بسیاری از کشورها، برای شناسایی افراد، در کنار نام از [[نام خانوادگی]] استفاده می‌کنند.
 
تبارنامه‌ها ممکن است درست نباشند؛ به ویژه در مواردی که گذشت زمان و مرور ایام باعث فراموش شدن نام‌های افراد یک خاندان می‌شود.
 
تبارنامه‌های جعلی، تبارنامه‌هایی هستند که در آن شخص خود را به دروغ به خاندان بزرگی منتسب کرده‌است؛ مثلاً [[امویان]] خود را با خاندان [[بنی هاشم]] خویشاوند می دانسته اندمی‌دانسته‌اند. در حالی که امیه جد امویان برده ایبرده‌ای بود که از کودکی در خانه عبد شمس برادر هاشم زیسته و به همین سبب [[فرزند خوانده]] او محسوب شد.
در بعضی از دوران‌ها نیز که فرهنگ رایج حکومت را حق کسان خاصی می‌دانسته‌است، این تحریف در تبارنامه‌ها روی می‌داده‌است. گاه نیز برای اتحاد بین خانواده‌ها، دو قبیله ادعا می‌کرده‌اند که نیای آن‌ها یکی‌است. تبارنامه‌های اساطیری، تبارنامه‌هایی هستند که شواهد تاریخی صحت و درستی آن‌ها را تأیید نمی‌کند؛ مثلاً این که [[اسحق]] پسر [[ابراهیم]] یا [[اسفندیار]] پسر [[گشتاسب]] بود.
 
[[پرونده:Ahnenblatt FamilyTree.jpg|بندانگشتی|چپ]]
 
== نمایش‌ها ==
==نمایش ها==
اطلاعات نسلی ونسب نامه اینامه‌ای در شکل هاشکل‌ها و قالب هایقالب‌های مختلفی می تواندمی‌تواند نشان داده شود، مثلاً به صورت فهرست اجداد یا نمودار و شجره اجدادی. تبانامه ها ،تبانامه‌ها، یا شجره نامه هانامه‌ها معمولاً به این صورت نمایش داده می شوندمی‌شوند که نسل هاینسل‌های قدیمی تر در بالا و نسل هاینسل‌های جدید در پایین هستند. در یک نمودار (شجره ی) اجدادی، که به شکل یک درخت است که اجداد یک فرد خاص را نشان می دهند،می‌دهند، بیشتر از بقیه یبقیهٔ انواع می توانمی‌توان شمایل درخت رادید، در بالابالاها ها پهن ترپهن‌تر از پایین است. در بعضی از این نمودار هانمودارها یک فرد در سمت چپ قرار می گیردمی‌گیرد و اجدادش در راست. یک نمودار نسل نما یا اولادی، که تمام نسل فرزندان یک شخص را نشان می دهد،می‌دهد، در بالا نازک و در پایین پهن است.
شجره نامهنامه‌ها هامی‌توانند می توانند قالب هایقالب‌های مختلفی داشته باشند. بعضی می توانندمی‌توانند نشانگر تمام فرزندان یک شخص باشند ،باشند، بعضی شاید شامل تمام افراد با یک نام خانوادگی باشند، اما شاید هدف برخی نشان دادن تمام افرادی باشد که مسئولیت یا شغل خاصی داشتند، مثل تمام پادشاهان آلمان. اینکه پیوند هاپیوندها چگونه باشد به نوع ارتباطات وابسته است.
 
== نمودار بادبزنی ==
یک تکنیک دیگرنمودار بادبزنی است که یک نی دایره شامل حلقه هایحلقه‌های متحدالمرکز است ،است، شخص مورد نظر در داخلی ترینداخلی‌ترین دایره است، دایره یدایرهٔ دوم دو قسمت میمی‌شود شود(هر قسمت یکی از والدین)، دایره یدایرهٔ بعدی چهار قسمت و به همین ترتیب ادامه می یابدمی‌یابد. این نمودار هم اجداد پدری و هم مادری را نمایش می دهدمی‌دهد.
 
== مثال هایمثال‌های قابل توجه ==
یک تکنیک دیگرنمودار بادبزنی است که یک نی دایره شامل حلقه های متحدالمرکز است ، شخص مورد نظر در داخلی ترین دایره است، دایره ی دوم دو قسمت می شود(هر قسمت یکی از والدین)، دایره ی بعدی چهار قسمت و به همین ترتیب ادامه می یابد. این نمودار هم اجداد پدری و هم مادری را نمایش می دهد.
بلندبلندترین ترین شجره یشجرهٔ موجود در دنیا تا به امروز شجره نامه ینامهٔ فیلسوف چینی کنفوسیوس است و او از نوادگان پادشاه چینی به نام "«تنگ"» بوده. این شجره شامل ۸۰ نسل است و بیش از ۲ملیون۲میلیون عضو دارد. یک حرکت بین‌المللی که شامل ۴۵۰ شعبه بود، در سال ۱۹۹۸ آغاز شد تا این شجره نامه را دنبال کنند. یک ویرایش جدید از این شجره نامه در سال ۲۰۰۹ به مناسبت ۲۵۶۰ امین سالگرد تولد این فیلسوف چاپ شد که شامل ۱٫۳ میلیون فرد در قید حیات بود . یکی دیگر از بزرگترین شجره نامههانامه‌ها مربوط به خاندان یهودی لوری است که به داوود بر می گرددمی‌گردد.
 
== مثال های قابل توجه ==
 
بلند ترین شجره ی موجود در دنیا تا به امروز شجره نامه ی فیلسوف چینی کنفوسیوس است و او از نوادگان پادشاه چینی به نام "تنگ" بوده. این شجره شامل ۸۰ نسل است و بیش از ۲ملیون عضو دارد. یک حرکت بین‌المللی که شامل ۴۵۰ شعبه بود، در سال ۱۹۹۸ آغاز شد تا این شجره نامه را دنبال کنند. یک ویرایش جدید از این شجره نامه در سال ۲۰۰۹ به مناسبت ۲۵۶۰ امین سالگرد تولد این فیلسوف چاپ شد که شامل ۱٫۳ میلیون فرد در قید حیات بود . یکی دیگر از بزرگترین شجره نامهها مربوط به خاندان یهودی لوری است که به داوود بر می گردد.
== منابع ==
{{پانویس}}
۴۹٬۷۹۷

ویرایش