ویکی‌پدیا:بازرسان کاربر: تفاوت میان نسخه‌ها

(جامعه ویکی‌پدیا←اجتماع ویکی‌پدیا)
 
=== بستن‌های ناشی از بازرسی کاربر ===
{{میانبر|وپ:بناب}}
مدیرانی که دسترسی بازرسی کاربر دارند می‌توانند دسترسی کاربران را بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که از بازرسی کاربر به دست آمده قطع کنند، و انجام این کار (اگر چه با استفاده از ابزارهای مدیریتی صورت می‌گیرد) در حوزه اقدامات بازرسی کاربر تلقی می‌گردد. در ویکی‌پدیاهای دارای کمیتهٔ داوری، این قبیل قطع دسترسی‌ها تنها توسط هیئت داوری قابل بررسی هستند و مدیران فاقد دسترسی بازرسی کاربر مجاز به باز کردن دسترسی کاربر بسته شده نیستند، مگر آن که قبلاً با بازرس کاربر در این باره مشورت کرده باشند.