باز کردن منو اصلی

تغییرات

تکراری
== یادداشت ==
{{پانویس|group="note"}}
# نماد گاز نجیب است که برای اختصار مورد استفاده قرار می‌گیرد، نزدیکترین گاز نجیب است که قبل از عنصر در جدول نوشته شده است در اول، و سپس پیکربندی الکترونی است که از آن نقطه به جلو ادامه داده است.
 
== منابع ==