تفاوت میان نسخه‌های «یحیی مشیرالدوله»

←‏زندگینامه: اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی (فارس) با استفاده از AWB
جز (تمیزکاری با استفاده از AWB)
(←‏زندگینامه: اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی (فارس) با استفاده از AWB)
برچسب: ویرایش توسط ویرایشگر خودکار
در سال ۱۲۸۲ هجری قمری، علاوه بر پستهای دیگری که داشت، [[تحویلداری وجوه صرف جیب]] شاه نیز به وی محول گردید. همچنین در اواخر سال ۱۲۸۴ قمری به لقب [[معتمدالملک]]، ملقب گردید و در سال بعد با خانم [[عزت الدوله]]، خواهر تنی شاه ازدواج کرد.
 
یحیی‌خان معتمدالملک در سال ۱۲۸۸ قمری به حکومت [[عراق]] و [[کمره]] منصوب شد و مدتی بعد حکومت [[لرستان]] و [[خوزستان]] نیز، ضمیمه حکومتش گردید. در سال ۱۲۸۹ قمری به سمت [[کشیکچی باشی]] گری شاه معین و در همین سال به حکومت [[گیلان]] انتصاب یافت. در سالهای بعد وی به حکومت [[یزد]] و سرانجام در سال ۱۲۹۱ قمری، [[والی]] [[استان فارس|فارس]] شد.
 
وی پس از مراجعت از ماموریت [[فارس]] و تا سال ۱۲۹۴ قمری شغل مهمی نداشت تا در این سال به حکومت [[مازندران]] و سپس به جای برادرش که در معیت شاه به فرنگ رفته بود، به کفالت وزارت خارجه و سپهسالاری قشون منصوب شد.
 
در سال ۱۲۹۷ قمری و پس از محمودخان ناصرالملک، وزیر بنائی شد. وزارت بنائی که امور مربوط به بنائی دولتی را به انجام می‌رسانید، از جمله وزارتخانه‌های پرسودی بود که طرفدار بسیار داشت و ادارهٔ بنائی دیوان اعلا نامیده می‌شد و عنوان کامل وزیر آن، وزیر بنائی دیوانی کل ممالک محروسه بود.