تفاوت میان نسخه‌های «قاعده اتلاف»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
==مقصود و هدف قاعده اتلاف==
تلف به معنی هلاکت و نـابودي است. بنـابراین اتلاف مال به معناي از بین بردن مال و نابودي آن است. نابود کردن و از بین بردن مال گاهی متعلق به ذات مال است و گاهی متعلق به مالیت شـیء، با برجا مانـدن ذات آن. <ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 7، 1379</ref>
 
منظور از اتلاف مال، چه با جمله‌ی «من اتلف مال الغیر» که ظاهرا مورد اتفاق و اجماع است بیان شود و چه با جمله‌ی «حرمۀ مال المسلم کحرمـۀ دمه»، از بین بردن نفس و ذات مـال است نه از بین بردن مـالیت آن. بنـابراین، ضـمانت در مـورد از بین بردن و نـابود کردن مالیت مال غیر از نابود کردن و از بین بردن ذات خود مال است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 8، 1379</ref>