تفاوت میان نسخه‌های «قاعده اتلاف»

(افزودن {{رده-نیاز}} و {{ویکی‌سازی}} (توینکل))
{{رده-نیاز|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۷}}
{{ویکی‌سازی|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۷}}
از جمله قواعد مشهور فقهی که فقیهان در مورد ضمان به آن تمسک جسته‌اند، قاعده اتلاف است. مفاد قاعده اتلاف در '''«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»''' مندرج است. معنای قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند و یا مورد بهرهبرداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. بحث در مورد این قاعده از سه جهت قابل طرح است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 3، 1379</ref>