تفاوت میان نسخه‌های «قاعده اتلاف»

بدون خلاصه ویرایش
معنای تلف هلاکت و نابودی است؛ و در اینجا منظور همان هلاک کردن و نابود کردن مال است. تلف کردن مال یا در مورد خود مال صورت می‌گیرد و یا به ارزش مالی آن در حالی که خود مال باقی می‌ماند.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 7، 1379</ref>
 
این مسئله چه از طریق جملهٔ '''«حرمهٔ مال المسلم کحرمهٔ دمه»''' و چه از طریق جملهٔ ''''''«من اتلف مال الغیر» ،'''''' با استفاده از هر یک بیان شود منظور از بین بردن خود مال و نفس و ذات آن است و نه تلف ارزش مالی و مالیت آن.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 8، 1379</ref>
 
== منابع ==