تفاوت میان نسخه‌های «سمت (انتشارات)»

* برنامه‌ریزی برای شرکت اعضای هیئت علمی و محققان در کنفرانسها، سمینارها و نیز اجرای کارگاه‌های آموزشی به منظور تعامل بیشتر پژوهشگران
 
گروه‌های دهگانهٔسه‌گانهٔ پژوهشی این مرکز عبارتند از: ۱. زبان‌شناسیفلسفه و ادبیات فارسیالهیات ۲. زبانهایمطالعات خارجی ۳. علوم اجتماعی ۴. حقوقتاریخ و علوم سیاسیمحیطی ۵. هنر ۶. مدیریت ۷. اقتصاد و حسابداری ۸۳. علوم رفتاری ۹. تاریخ و جغرافیا ۱۰. فلسفه و الهیات.<ref>[http://www.samt.ac.ir/ASP/motahghigh.asp آشنایی با مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت]</ref>
 
== درباره سمت ==
کاربر ناشناس