باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش Roozitaa (بحث) به آخرین تغییری که Yamaha5Bot انجام داده بود واگردانده شد
 
| label34 = وبگاه
| data34 = {{#اگر:{{{وبگاه|}}}|{{وبگاه رسمی|{{{وبگاه|}}}}}}}
 
}}
 
'''کاتوزیان''' یا '''کاتوزی''' نام یکی از طبقات اجتماعی چهارگانهٔ ایران قدیم است و صنف عابد و پارسا را گویند. در شاهنامه [[جمشید]] طوایف را چهار قسمت کرد، گروه اوّل را کاتوزی نامید و گفت که در کوه‌ها و غارها مسکنمکسن کنند و به عبادت خدا و کسب علوم مشغول باشند. طبقه دوم را [[نیساری]] خواند و گفت سپاهی‌گری بیاموزند و طبقه سوم را [[نسودی]] نام نهاد و حکم کرد که کشت و زرع کنند، طبقه چهارم را [[اهنوخوشی]] لقب داد و گفت به انواع حرفه‌ها بپردازند. [[فردوسی]] گوید:
{{شعر}}
{{ب|ز هر پیشه در انجمن گرد کرد|بدین اندرون سال پنجاه خورد}}