تفاوت میان نسخه‌های «توماس یانگ»

جز
ابرابزار، اصلاح ارقام
جز (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
جز (ابرابزار، اصلاح ارقام)
یکی از بزرگترین [[فیزیکدان]]ان [[قرن هجدهم]] و نوزدهم بود؛ و با آزمایش مهمی که به [[آزمایش یانگ]] معروف است موجی بودن [[نور]] را اثبات کرد.
 
او به ''یانگ اعجوبه'' معروف شد. زیرا در ۲ سالگی خواندن می‌دانست و در هشت سالگی به تنهایی به آموختن ریاضی پرداخت. ویانگ در ۹۱۴ سالگی شروعزبان‌های به[[یونانی]] یادگیریو زبان‌های[[لاتین]] فرانسویرا -آموخت ایتالیاییو - عبریبه -فرانسوی، عربی-ترکیایتالیایی، وآلمانی، فارسیعبری، کردعربی، بهترکی، طوریفارسی، کهآرامی، در[[سریانی]] ۱۴و سالگی[[امهری]] این زبان‌ها راآشنا می‌دانستبود.
 
یانگ تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته پزشکی گذرانید و به سال ۱۷۹۹ [[دکترای پزشکی]] خود را گرفت و در انستیتوی سلطنتی لندن مشغول به کار شد. او مطالعات خود را بر روی ساختمان چشم و ماهیت نور متمرکز کرد و اولین تئوری خود را دربارهٔ تطابق در بینایی مطرح کرد. بر طبق این تئوری برای آن که تصویر اجسامی که در فواصل متفاوت قرار دارند بر روی شبکیه تشکیل گردد شعاع انحنای عدسی چشم تغییر می‌کند.
=== هیروگیلیف مصری ===
یانگ علاوه بر تحقیق در [[علوم تجربی]] در خط هیروگلیف هم صاحبنظر بود و از این رو مورد توجه پژوهشگران تاریخ و تمدن نیز قرار گرفت.
 
=== موسیقی ===
او [[اعتدال یانگ]] را برای [[کوک]] آلات موسیقی توسعه داد.