ماهیچه سینه‌ای بزرگ: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (ماني صفحهٔ عضله سینه‌ای بزرگ را به ماهیچه سینه‌ای بزرگ که تغییرمسیر بود منتقل کرد)
(ابرابزار)
{{Muscle infobox |
Name = Pectoralisماهیچه majorسینه‌ای بزرگ|
Latin = Musculus pectoralis major|
GraySubject = 122۱۲۲ |
GrayPage = 436۴۳۶ |
Image2 = Sobo 1909 245.png|
Caption2 = The trunk viewed from the front, showing the pectoralis minor to the right. (To the left it is removed showing underlying structures, among other the [[pectoralis minor]].) |
Image = Pectoralis = Gray410major.png|
Caption = Superficial muscles of the chest and front of the arm.|
Origin = '''Clavicular head''': anterior surface of the medial half of the [[clavicle]].<BR> {{سخ}}'''Sternocostal head''': anterior surface of the [[جناغ|sternum]], the superior six [[costal cartilages]], and the [[aponeurosis of the external oblique muscle]]|
Insertion = Lateral lip of the bicipital groove of the [[humerus]] |
Blood = [[pectoral branch]] of the [[thoracoacromial trunk]] |
Nerve = [[lateral pectoral nerve]] and [[medial pectoral nerve]]<BR>{{سخ}}'''Clavicular head''': [[Cervical spinal nerve 5|C5]] and [[Cervical spinal nerve 6|C6]]<BR>{{سخ}}'''Sternocostal head''': [[Cervical spinal nerve 7|C7]], [[Cervical spinal nerve 8|C8]] and [[thoracic nerves|T1]] |
Action = '''Clavicular head''': [[flexes]] the [[humerus]]<BR>{{سخ}}'''Sternocostal head''': extends the humerus<BR>{{سخ}}As a whole, [[بیان حرکات در طب|adducts]] and [[medially rotates]] the [[humerus]]. It also draws the [[scapula]] anteriorly and inferiorly. |
Antagonist = |
MeshName = Pectoralis+Muscles |
MeshNumber = A02.633.567.775 |
DorlandsPre = m_22 |
DorlandsSuf = 12550129 ۱۲۵۵۰۱۲۹ |
}}
 
'''عضلهماهیچه سینه‌ای بزرگ''' یا {{به انگلیسی|Pectoralis major}} عضله‌ای است بادبزنی شکل و بزرگ که از دنده‌های حقیقی قفسه سینه، [[جناغ سینه]] و [[ترقوه]] مبدامبدأ گرفته و به لبه خارجی ناودان بازویی [[استخوان بازو]] متصل می‌گردد.
 
== کارکرد ==
عصب این عضله از عصب لترال پکتورال و اعصاب گردنی تأمین می‌شود. انقباض این عضله موجب نزدیک شدن بازو به تنه ،تنه، خم شدن به جلو و چرخش داخلی بازو می‌شود.
 
== جستارهای وابسته ==
{{پانویس}}
* * {{یادکرد-ویکی
|پیوند =
|عنوان = Pectoralis major
|زبان = انگلیسی
|بازیابی = 28 January 2014
}}
{{ماهیچه‌های سینه و پشت}}
 
[[رده:عضلات کالبدشناسی تنه]]
[[رده:ماهیچه‌های اندام فوقانی]]
۱۵۷٬۵۱۷

ویرایش