باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصلاح ابهام‌زدایی لاتین با استفاده از AWB
|fam3 = [[زبان رومی|رومی]]
|fam4 = [[زبان رومی شرقی|رومی شرقی]]
|script = حروف [[الفبای لاتین|لاتین]] (حروف [[زبان رومانیایی|رومانیایی]])
|nation = {{flag|Romania}}{{سخ}}{{flag|Moldova}}{{سخ}}{{flag|Vojvodina}} ([[صربستان]])
{{flag|European Union}} {{flag|Mount Athos}}{{سخ}}[[اتحادیه لاتین]]
A, a (a); Ă, ă (ă); Â, â (â din a); B, b (be), C, c (ce); D, d (de), E, e (e); F, f (fe / ef); G, g (ghe / ge); H, h (ha / haş); I, i (i); Î, î (î din i); J, j (je), K, k (ka de la kilogram), L, l (le / el); M, m (me / em); N, n (ne / en); O, o (o); P, p (pe); R, r, (re / er); S, s (se / es); Ș ș (șe); T, t (te); Ț ț (țe); U, u (u); V, v (ve); X, x (ics); Z, z (ze / zet).
 
الفبای رومانیایی از ریشه [[الفبای لاتین]] با افرودن پنج حرف بدان است. در آغاز این واج‌های افزوده ۱۲تا بود، ولی در بهسازی‌های پسین از شمارشان کاسته شد. همچنین در آغاز [[سده بیستم (میلادی)|سده بیستم]] نشانه واکه‌های کوتاه افزوده‌شد.
 
== چند واژه و جمله پیش پا افتاده ==