تفاوت میان نسخه‌های «دهستان آبشار»

حذف رده/الگوی شهر/روستا از نوشتار دهستان
(شهرستان شادگان)
(حذف رده/الگوی شهر/روستا از نوشتار دهستان)
 
[[رده:دهستان‌های شهرستان شادگان]]
[[رده:روستاهای شهرستان شادگان]]
[[رده:شهرستان شادگان]]