سازمان قضایی نیروهای مسلح: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح تاریخ تاسیس
(تغییر مدیر سازمان)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(اصلاح تاریخ تاسیس)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|عنوان = سازمان قضایی نیروهای مسلح
|پایگاه فضایی =
|تاسیس = ۱۳۵۸1365
|سازمان مرکزی =
|رئیس = [[شکر الله بهرامی]]
کاربر ناشناس