تفاوت میان نسخه‌های «سیستم فایل‌بندی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
 
=== نام پرونده ===
یک نام پرونده برای شناسایی مکان ذخیره گاه در سیستم پرونده‌ای استفاده می‌شود. بسیاری از سیستم‌های پرونده‌ای محدودیتهایی برای طول نام پرونده‌ها دارند. در بعضی از سیستم‌های پرونده‌ای نام‌های پرونده به بزرگی یا کوچکی حروف حساس نیستند. (یعنی نام‌های پرونده مانند <font color="#000000" face="monospace, Courier"><code>FOO</code></font> و <code>foo</code> به یک پرونده ارجاع داده می‌شوند). در بقیه سیستم‌های پرونده‌ای، نام‌های پرونده به بزرگی یا کوچکی حروف حساسند (یعنی نام‌های <code>Foo</code>،<code>FOO</code> و <code>foo</code> به سه پروندهٔ مختلف ارجاع داده می‌شوند).
 
بسیاری از سیستم‌های پرونده‌ای پیشرفته اجازه می‌دهند نام پرونده‌ها شامل محدوده‌ای گسترده از نویسه‌ها از نویسه گان [[یونی‌کد|یونیکد]] شوند. اگرچه آنها ممکن است محدودیت‌هایی برای استفاده از بعضی نویسه‌های خاص، آنها را در داخل نام پرونده‌ها غیرمجاز کند، آن نویسه‌ها ممکن است برای نشان دادن یک دستگاه، نوع دستگاه، پیشوند فهرست راهنما، جداکننده مسیر پرونده یا نوع پرونده استفاده شوند.
۳۶

ویرایش