باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| تأثیرپذیرفته =
| وب‌گاه =
| imdb_id = ۱۴۲۲۲۷۴1422274
| soure_id = ۱۳۸۲۰۱۰۷۰۵۳۷138201070537
| جوایز سیمرغ بلورین =
| جوایز جشن سینمای ایران =