باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{پانویس}}
{{ویکی‌گفتاورد}}
* {{imdb name|شناسه=۱۴۲۲۲۷۴1422274}}
* {{سوره اشخاص|شناسه=۱۳۸۲۰۱۰۷۰۵۳۷138201070537}}
* {{یادکرد|کتاب= فرهنگ سینمای ایران |نویسنده =جمال امید|ناشر =موسسه انتشارات نگاه|چاپ=دوم|شهر=تهران |سال=۱۳۷۷ |شابک=۲-۸۹-۶۱۷۴-۹۶۴}}
* {{یادکرد|کتاب=فرهنگ کارگردانان سینمای ایران ۱۳۷۷–۱۳۰۹|نویسنده = سید مرتضی سید محمدی|ناشر =نشر سیمرو|شهر=تهران|سال=۱۳۷۸|شابک=ISBN 964-5685-35-4}}