تفاوت میان نسخه‌های «انفورماتیک پزشکی»

(ابرابزار)
[[File:Sshot fever.png|right|thumb|نمودار الکترونیکی بیمار از یک سیستم اطلاعات سلامت]]
 
'''انفورماتیک پزشکی''' رشته و یا دانش انفورماتیک پزشکی دارای تعاریف متنوعی می‌باشد. به عنوان تعریفی جامع می‌توان گفت که دانش انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته ایستای است (Multidisciplinary) که از ترکیب علومیعلوم مختلف تشکیل شده است که هدف اولیه آنها جمع‌آوری، نگهداری، تحلیل، و [[پردازش اطلاعات]] در حوزه علوم پزشکی و سلامت است. این علوم شامل رشته‌های مختلفی ازمختلف دانش مانند [[علوم کامپیوتر]] و [[طراحی نرم‌افزار]]، [[دانش اطلاعات]] (Information Science)، شناخت‌شناسیعلوم شناختی (Cognitive Science)، مهندسی نیاز، مهندسی ارتباطات انسان و کامپیوتر و ... می‌گردد.
 
یک متخصص انفورماتیک پزشکی، باید در مراکز بهداشتی درمانی جستجو کند و سیستمهای آن مراکز را ارزیابی کند و نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سیستمهای بهداشتی درمانی را تشخیص دهد و به گروه مهندسی کامپیوتر سفارش دهد تا متناسب با این نیازها، نرم‌افزار تهیه شود.
یک متخصص انفورماتیک پزشکی، می تواند سیستمهای مراکز بهداشتی درمانی را ارزیابی کرده و نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آنان را تشخیص دهد. همچنین او می تواند با استفاده از دانش تخصصی انفورماتیک پزشکی نسبت به طراحی سیستم های تصمیم یار (Decision Support Systems)، سیستم های خبره، سیستم های پزشکی از راه دور و همراه با استفاده از روش های مختلف از جمله هوش مصنوعی اقدام و اینگونه سیستم ها را در اختیار گروه پزشکی و بالینی قرار دهد. با این توانایی ها بهترین گزینه برای مدیریت (رهبری) تیم طراحی سیستم های تخصصی پزشکی و پیراپزشکی محسوب می شوند.
 
== زمینه‌های کاربردی ==
[[زمینه‌های کاری عبارتند از : داده کاوی و تصمیم‌گیری در پزشکی -پزشکی، انفورماتیک تصویر برداریتصویربرداری پزشکی -و پروندهپردازش الکترونیکیتصاویر سلامتپزشکی، -پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی از راه دوردور، -کاربرد کاربردموبایلموبایل در پزشکیپزشکی، -طراحی سیستمهای اطلاعاتیاطلاعات در پزشکی -پزشکی، ارزیابی سیستمهای اطلاعاتیاطلاعات، -مدیریت و مشارکت در تهیهطراحی و تولید برنامه‌ها و نرم‌افزارهای پزشکی -پزشکی، کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی -پزشکی، کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشکی -پزشکی، کاربرد انفورماتیک در رشته‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، پیراپزشکی و علوم پایه. با آنکه دانش کامپیوتر و اطلاعات (که با همدیگر دانش انفورماتیک را شکل می‌دهند) در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزی می‌باشند، ولی از آنجا که علوم مرتبط با پزشکی و دندانپزشکیسلامت بزرگترین و داروسازیپیچیده‌ترین گستره دانش را در دنیای فعلی اطلاعات و پرستاریدانش فعلی جهان تشکیل می‌دهند، دانش انفورماتیک پزشکی بصورت دانشی مستقل و پیراپزشکیآکادمیک شکل گرفته و علومتوسعه پایهیافته است.]]
با آنکه دانش کامپیوتر و اطلاعات (که با همدیگر دانش انفورماتیک را شکل می‌دهند) در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزی می‌باشند، ولی از آنجا که علوم مرتبط با پزشکی و سلامت بزرگترین و پیچیده‌ترین گستره دانش را در دنیای فعلی اطلاعات و دانش فعلی جهان تشکیل می‌دهند. دانش انفورماتیک پزشکی بصورت دانشی مستقل و آکادمیک شکل گرفته و توسعه یافته است.
 
== آیا انفورماتیک پزشکی رشته جدیدی در ایران و جهان به حساب می‌آید؟ ==
رشته دانشگاهی انفورماتیک پزشکی نیز از دهه هفتاد [[(در اروپا و آمریکا]]) شکل گرفت و در حال حاضر نزدیک به هفتاد دانشگاه در سرتاسر جهان، بصورت رسمی این رشته را ارائه می‌دهند.
 
در ایران نیز این رشته، از سال ۱۳۸۸ همزمان با ورود اولین فارغ التحصیلان این رشته از خارج از کشور، در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، راه اندازی گردید. درهم اولیناکنون دورهمقطع پذیرش این رشتهدکتری در مقطعدانشگاه دکتری، دانشگاههای علوم پزشکی مشهدایران، بصورت مستقل، و دانشگاهتهران، شهید بهشتی و تهران،مشهد بصورتو مشترک،مقطع برای پذیرش دانشجوارشد در ایندانشگاه رشتههای مجوزعلوم گرفتند.پزشکی درایران، اولین دوره کارشناسی ارشد نیز دانشگاهتهران، شهید بهشتی، تهرانتربیت (و ایران سابق) تنها دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو بودند که در سال ۱۳۹۰، دانشگاه‌های علوم پزشکیمدرس، مشهد، شیراز، وارومیهکرمان نیزو بهارومیه لیست دانشگاه‌های پذیرندهپذیرش دانشجو اضافهدارد. شدند.
 
== انفورماتیک پزشکی چه تفاوتی با سایر رشته‌های مشابه داخل کشور دارد؟ ==
 
- [[مهندسی پزشکی (Medical Engineering)]]: مهندسی پزشکی متمرکز بر جنبه‌های سخت‌افزاری سیستم‌های پزشکی بوده و بیشتر گرایشی تخصصی از رشته‌های مهندسی است. برای مثال طراحی دستگاه‌هایی که بتوانند تصاویر پزشکی و یا صداها و یا امواج قلب را جمع‌آوری و پردازش کنند در تخصص مهندسین پزشکی می‌باشد.
 
- بیوانفورماتیک (Bioinformatics): رشته بیو انفورماتیک شاخه بیولوژی مولکولی دانش وسیع انفورماتیک پزشکی و در واقع شاخه‌ای فوق تخصصی برای آن محسوب می‌شود. هر چند این رشته دارای مشترکات محدودی با دانش انفورماتیک پزشکی می‌باشد؛ ولی در واقع این دو، رشته‌هایی کاملاً متفاوت و با دامنه کاربردی تا اندازه زیادی مجزا می‌باشند.
 
متخصصین این رشته می‌توانند در سه بخش مشغول به کار شوند:
 
الف.۱- اعضاء[[دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،]] به عنوان عضو هیئت علمی برای آموزش تخصصی در دوره‌های کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی و نیز تحقیق و پژوهش در شاخه‌های مرتبط یا به عنوان مدیران فناوری اطلاعات در دانشکده ها و بیمارستان ها
۱- [[دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،]] به عنوان:
 
2- راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان به منظور طراحی استانداردهای اطلاعات سلامت، مدلسازی و طراحی فرایندهای بالینی - کاری، طراحی نرم‌افزارهای مرتبط با اطلاعات سلامت از جمله
الف. اعضاء هیئت علمی برای آموزش تخصصی در دوره‌های کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی و نیز تحقیق و پژوهش در شاخه‌های مرتبط
 
الف. مدیریت طراحی، اجراء، ارزیابی و پشتیبانی پروژه‌های مرتبط با انفورماتیک پزشکی، سیستم‌های پرونده الکترونیک سلامت، سیستم‌های کمک تشخیصی و تصمیم یار پزشکی، سیستم‌های ثبت (رجیستری) سلامت برای اکتشاف دانش پزشکی، سیستم‌های پزشکی از راه دور
ب. به عنوان مدیران فناوری اطلاعات سلامت
 
۱3- [[دانشگاه‌هاسازمان‌ها و مراکز آموزشدولتی عالی،حوزه سلامت،]] به عنوان:
ج. راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان به منظور:
 
بالف. به عنوان مدیران فناوری اطلاعات سلامتسازمان‌ها
 
طراحی استانداردهای اطلاعات سلامت
مدلسازی و طراحی فرایندهای بالینی - کاری
طراحی نرم‌افزارهای مرتبط با اطلاعات سلامت
الف. مدیریت طراحی، اجراء، ارزیابی و پشتیبانی پروژه‌های مرتبط با انفورماتیک پزشکی
سیستم‌های پرونده الکترونیک سلامت،
سیستم‌های کمک تشخیصی پزشکی،
سیستم‌های رجیستری سلامت برای اکتشاف دانش پزشکی
سیستم‌های پزشکی از راه دور
۲- [[سازمان‌ها و مراکز دولتی حوزه سلامت،]] به عنوان:
الف. مدیران فناوری اطلاعات سلامت سازمان‌ها
ب. طراحان سیستم‌های اطلاعات سلامت
 
ج. مشاورین تخصصی در زمینه انتخاب، اجرا، و یا ارزیابی سیستم‌ها و نرم‌افزارهای اطلاعات سلامت
 
۳4- بخش خصوصی، به عنوان:
الف. راه اندازی شرکت‌های طراحی سیستم‌های تجاری اطلاعات سلامت، مانند سیستم‌های پرونده الکترونیک بیمارستانی، سیستم‌های مدیریت اطلاعات مطب‌ها و کلینیک‌ها، سیستم‌های کمک تشخیصی رومیزی، و ...
 
الف. راه اندازی شرکت‌های طراحی سیستم‌های تجاری اطلاعات سلامت، مانند سیستم‌های اطلاعات بیمارستان و پرونده الکترونیک بیمارستانی،سلامت، سیستم‌های مدیریت اطلاعات مطب‌ها و کلینیک‌ها، سیستم‌های کمک تشخیصی رومیزی، و ...
 
ب. راه اندازی شرکت‌های مشاوره در زمینه‌های مرتبط با انفورماتیک پزشکی
 
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.example.com/ example.com]
* [http://www.ijmi.ir مجله انفورماتیک پزشکی ایران]
 
کاربر ناشناس