باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
زبان مردم گرمه تاتی است
| رشد جمعیت =
| تراکم جمعیت =
| زبان = فارسیتاتی
| مذهب = اسلام شیعه
| مساحت =
کاربر گمنام